Elérhetőségek

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület

1116 Budapest,
Fehérvári út 132-144
Mobil:
+3630/515-1297
E-mail:
info@kivalosag.hu

Tagság / Tagság formái

Tagság formái 

Az Egyesületi tagság formái

Rendes tagok:

magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely

  •  a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesületbe való belépési szándékát írásban kinyilvánítja,

  •  az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és

  •  tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.

A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

Társult tagok:

minőségügyi és más társadalmi szervezetek, kormányszervek, intézmények, nem nyereségorientált szervezetek, illetve mindazon szervezetek és magánszemélyek, akikkel az Egyesület kétoldalú együttműködési megállapodást köt.

 

Tiszteletbeli tagok:

magánszemélyek, az Egyesület részére vagy annak céljaival összhangban végzett kiemelkedő munkájuk alapján.

A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. 
A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
« Vissza az előző oldalra!

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület - Magyar