Elérhetőségek

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület

1116 Budapest,
Fehérvári út 132-144
Mobil:
+3630/515-1297
E-mail:
info@kivalosag.hu

Tagság / Tagok jogai és kötelezettségei

Tagok jogai és kötelezettségei 

A tagok jogai és kötelezettségei

 

Az Egyesület tagja jogosult:

  • részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,

  • a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,

  • a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit, továbbá a törvényes képviselők is megválaszthatók tisztségekre.

 

Az Egyesület tagja köteles:

  • az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,

  • az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,

  • a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.

A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

Részletesen: A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület Alapszabálya
« Vissza az előző oldalra!

Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület - Magyar